Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/imagepri/public_html/code/pcategory.php on line 408
Как работим | Image Print Club

Как работим

Идеи

Повечето от идеите при р­азработван­ето на продуктите идват от вас - инженерите от практиката. Нашите клиенти са строителни инженери с висока квалификация и богат професионален опит. Много от тях участват активно в развитието на програмата с предложения, препоръки, идеи и градивна критика. Нашият основен стремеж е да отговорим на нуждите на потребителя.

Създаване

Методите за изчисляване се изготвят с помощта на водещи специалисти в дадената област. С програмите се изготвят десетки примери, които се проверяват с контролни изчисления. Преди официалното им излизане, всички нови модули се тестват няколко месеца в реална работа от наши колеги, потребители.

Развитие

Непрекъснато следим и новостите в софтуера и технологиите за проектиране и се стремим да поддържаме продуктите на високо съвременно ниво. Своевременно актуализираме програмите в съответствие с промените в нормативната база. Основната задача, която предстои е внедряването на европейските норми.

Поддръжка

При необходимост винаги помагаме на нашите клиенти при възникване на технически проблеми или повреда на програмите, отговаряме на въпроси, заедно търсим грешки в моделите, помагаме им да работят по най-лесния и правилен начин, с удоволствие и разбиране.